Sociálně aktivizační služby

Veřejná nabídka sociálně aktivizačních služeb

Poslání služby:

Posláním služby je poskytovat příležitosti vedoucí k aktivnímu naplnění volného času , vykonávání zájmových činností, které uživatel dělal před zhoršením či ztrátou zraku, a zároveň k rozvoji, obnově a udržení schopností a dovedností uživatelů služby.

Služba je poskytována bezplatně.

Forma poskytování:

ambulantně – uživatel přijde na pracoviště

Obsah služby:

a) pravidelné sportovní aktivity – showdown, simulovaná střelba, relaxační cvičení, cvičení  s míči, plavání a cvičení v bazénu, turistika, kuželky, jízda na tandemovém kole

b) besedy pořádané ve spolupráci s jiným organizacemi např. knihovny, městská policie

c) besedy pořádané TyfloCentrem – témata besed jsou vybírána dle potřeb uživatelů

d) poznávací zájezdy, návštěvy výstav, kulturních akcí

e) společenské hry, kvízy, soutěže, procvičování paměti

f) výtvarné a rukodělné činnosti

g) používání kompenzačních pomůcek při jednotlivých činnostech

h) základní sociální poradenství – mám nárok na sociální dávky, kam se obrátit, jak zažádat

– co dělat, když potřebuji poradit ohledně péče o dítě, o domácnost, finanční a majetková oblast

ch) předávání informací o veřejných akcích – kulturní, společenské a sportovní

i) Pokud je aktivita mimo zázemí poskytovatele, pak musí uživatel mít zajištěn doprovod a nebo si může zajistit doprovod od TyfloCentra Karlovy Vary v rámci průvodcovské a předčitatelské služby. Doprovod na aktivitu např. od autobusu do střediska je zdarma.

Kde si dohodnout poskytování služby:

Karlovy Vary – Stará Kysibelská 602, tel. 353 226 511, Mozartova 444/6, tel.353 236 065

Ostrov – Hlavní 1356, tel.353 674 103

Sokolov – ul. Jednoty 1628, tel. 731 446 281

Cheb – Svobody 547/19, tel.790 249 069

Komu je služba určena:

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány nevidomým, těžce zrakově postiženým občanům  Karlovarského kraje starším 18ti let, kteří o tuto službu projeví zájem. Služba je určena osobám těžce zrakově postiženým a klientům s kombinovaným postižením  zrakové postižení/diabetes, zrakové postižení/lehké mentální postižení, zraková vada/ lehké sluchové postižení- naslouchadlo, zraková vada/ tělesné postižení – bezbariérové středisko Ostrov.

Cíle:

– navázání kontaktu nejen s lidmi se stejným zdravotním postižením

– smysluplné využití volného času

– aktivní  život zrakově postižených- možnost dělat některé zájmové činnosti, které jsem dělal před ztrátou zraku

– informovanost v oblasti problematiky práv zrakově postižených

– zlepšování a udržování fyzické kondice pomocí sportovních aktivit uzpůsobených zrakově postiženým

– udržení stávající úrovně a případný rozvoj psychických a motorických dovedností

– zvyšování informovanosti a rozhledu zrakově postižených

– setrvání uživatele v přirozeném prostředí ( v domácnosti)

Kapacita služby je 20 uživatelů ambulantně.

Zásady pro poskytování služby:

– bezplatnost – v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. je služba poskytována bezplatně

– mlčenlivost – pracovníci poskytují službu v souladu s etickým kodexem TyfloCentra

– profesionální přístup – pracovníci poskytují všem uživatelům službu ve stejné kvalitě bez rozdílu v souladu s Etickým kodexem TyfloCentra

– individuální přístup k jednotlivým uživatelům

– dosažitelnost

– samostatnost uživatele

– uplatňování svobodné vůle uživatele

Veřejná nabídka je umístěna:

▪ na www.stránkách společnosti www.tyflocentrum-kv.cz

▪ na informačním letáku ve zvětšeném černotisku, elektronicky a ve zvukové podobě (při vyžádání)

Accessibility Toolbar