Vážení klienti,
Vzhledem k současným událostem v ČR s platností od 18. 3. 2020 se:
poskytování Sociálně aktivizační služby PŘERUŠUJE, a to do odvolání.
 
Průvodcovské a předčitatelské služby a sociální rehabilitace
je poskytována formou individuální (ambulantně či terénně)
pouze však při zajištění bezpečnosti pracovníka i uživatele,
tj. za situace, kdy oba použijí ochranné prostředky (rouška, respirátor).
Základní sociální poradenství je poskytováno na každém středisku
po celou provozní dobu Po-Čt 8-17h, Pá 8-12h
——————————————————————————————-

MÁTE POTÍŽE S VIDĚNÍM?

CÍTÍTE SE OMEZENI SVÝM ZRAKOVÝM HANDICAPEM?

PŘIJĎTE K NÁM, JSME TU PRO VÁS!

Prezentační video na facebooku

Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108./2006 Sb. poskytuje sociální služby pro zrakově postižené občany, kteří se ocitli v těžké životní situaci následkem poškození zraku nebo postižením od narození. Služby jsou klientům poskytovány individuálně, případně prostřednictvím skupinových setkání. Forma služeb je ambulantní nebo terénní (pro ty, kteří nemohou TyfloCentrum navštěvovat).

Poslání: podpora a pomoc zrakově postiženým občanům dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života.

Cíl našich služeb: motivace a osvěta zrakově postižených občanů včetně jejich následné integrace do společnosti, zlepšení přístupu občanů se zrakovým postižením k informacím, pomoc při pracovním uplatnění a osvěta zaměstnavatelů.