Sociální rehabilitace

Veřejná nabídka sociální rehabilitace

Poslání:
Posláním služby je podpora rozvoje dovedností a schopností osob se zrakovým
a kombinovaným postižením, které jsou potřebné pro dosažení samostatnosti a soběstačnosti v běžném životě.

Služba je poskytována bezplatně.

Obsah služby:
– pc kluby – využití ozvučených a zvětšovacích programů, informace o novinkách ve světě výpočetní techniky, vzájemná výměna zkušeností, konzultace, skype, email, sociální sítě, internetové bankovnictví apod.
– Využívání zvukové a digitální knihovny
– procvičování obsluhy kompenzačních pomůcek
– poradenství při odstraňování architektonických bariér, úprava prostředí
– procvičování sebeobsluhy – vaření ve cvičné kuchyňce, používání kompenzačních pomůcek při každodenních činnostech
– poradenství k výběru vhodných kompenzačních pomůcek
– výuka psaní na klávesnici desetiprstovou technikou, práce s ozvučeným nebo zvětšovacím programem v pc
– psaní a čtení bodového písma
– základní sociální poradenství – mám nárok na sociální dávky, kam se obrátit, jak zažádat
– co dělat, když potřebuji poradit ohledně péče o dítě, finanční a majetková oblast
– Pokud uživatel potřebuje v rámci naplňování svých potřeb v rámci služby doprovod např. při vyřizování žádosti o pomůcku, při jednání na úřadě, při návštěvě firmy  zajišťující speciální kompenzační pomůcku, pak je tento doprovod zdarma. Pokud by uživatel potřeboval doprovod k lékaři, na návštěvu známých, na koncert apod. pak tyto doprovody nespadají do této služby, ale jsou poskytovány v rámci průvodcovské služby, která je za úhradu.

Cíle:
– využívání kompenzačních pomůcek v běžném životě ke zvýšení soběstačnosti a orientace
– zvýšení informovanosti uživatelů o jejich právech a možnostech
– udržení uživatele v přirozeném prostředí
– kontakt se společenským prostředím
– udržení životní úrovně uživatele
-uplatnění nároku na dávky pro osoby se zdravotním postižením
– udržení soběstačnosti uživatele
– zlepšení psychiky uživatele po zhoršení či ztrátě zraku

Kde si dohodnout poskytování služby:
Karlovy Vary – Stará Kysibelská 602, tel. 353 226 511, Mozartova 444/6, tel.353 236 065
Ostrov – Hlavní 1356, tel.353 674 103
Sokolov – ul. Jednoty 1628, tel. 731 446 281
Cheb – Svobody 547/19, tel.790 249 069

Komu je služba určena:
Služba je poskytována osobám se zrakovým postižením a osobám s kombinovaným postižením Karlovarského kraje ve věku 16 let a výše. Osobami s kombinovaným postižením jsou osoby se  zrakovým postižením/diabetes, zrakové postižení/lehké sluchové postižení (naslouchadlo), zrakové postižení/tělesné postižení (středisko Ostrov), kde je bezbariérové prostředí.

Kapacita služby:
20 uživatelů terénní a 20uživatelů ambulantní

Forma služby:
ambulantní -uživatel přijde na naše pracoviště
terénní – pracovník jde za uživatelem např. domů, na pracoviště apod.

Zásady pro poskytování služby:
– bezplatnost – v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. je služba poskytována bezplatně
– mlčenlivost – pracovníci poskytují službu v souladu s etickým kodexem TyfloCentra
– profesionální přístup – pracovníci poskytují všem uživatelům službu ve stejné kvalitě bez rozdílu v souladu s Etickým kodexem TyfloCentra
– individuální přístup k jednotlivým uživatelům
– dosažitelnost
– samostatnost uživatele
– uplatňování svobodné vůle uživatele

Veřejná nabídka je umístěna:
▪ na www.stránkách společnosti www.tyflocentrum-kv.cz
▪ na informačním letáku ve zvětšeném černotisku, elektronicky a ve zvukové podobě (při vyžádání)

Accessibility Toolbar