Příručka pro OZP

MAJÁČEK EXTRA LINE, PROSINEC 2016 – MPSV vydalo aktualizovanou „Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016“.

Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému. Aktualizovaná verze obsahuje mimo jiné informace o tom, že letos se poprvé od jeho zavedení zvýšil příspěvek na péči. Obsahuje ale také řadu dalších důležitých informací, tipů a rad.

Jsou tu popsány jednotlivé druhy sociálních služeb, které může osoba se zdravotním postižením využít.

Dále se čtenáři dozvědí, kdy, proč a jak se změnilo posuzování zdravotního stavu, či jak resort chrání a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Nechybí zde ani informace o průkazu osoby se zdravotním postižením, invalidních důchodech nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi.

Publikace, která má 32 stran, vyšla v nákladu 90 tisíc výtisků. Příručka je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ).

Kromě toho je možné si ji stáhnout ve formátu PDF ze stránek MPSV na

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28768/Prirucka_pro_OZP_v_roce_2016.pdf

Accessibility Toolbar