Ozvučené bankomaty – návod a seznam

Níže najdete stručný popis ovládání ozvučených bankomatů. Pokud jste si již tuto dovednost osvojili, máme pro vás i seznamy ozvučených bankomatů ve formě excelovských tabulek.

Ozvučené bankomaty ČSOB k 1. 11. 2018

Ozvučené bankomaty České spořitelny a.s. k 1. 10. 2018

Česká spořitelna, a.s. (ČS) a Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to jim patří velký dík!

Ovládání bankomatu poslepu je tak jednoduché, že je možno si troufnout k němu přistoupit i bez čtení dlouhého návodu. Proto k tomu jen několik poznámek.

Nejprve se musíme seznámit s umístěním jeho jednotlivých komponentů:

– obrazovky;

– numerickou klávesnicí s hmatově označeným tlačítkem pro číslici „5“;

– funkčními tlačítky vpravo od numerické klávesnice a jejich funkcí (storno, oprava a OK);

– funkčními tlačítky podél obou stran obrazovky na starších typech bankomatů čS;

– vstupu pro sluchátka;,

– štěrbin pro vložení karty, pro odběr bankovek a stvrzenky.

To se liší podle typu bankomatu.

Po zasunutí konektoru Vašich sluchátek do zdířky a vložení karty stačí pozorně poslouchat pokyny a potom volit příkazy podle naší potřeby. Tlačítkem u zdířky pro sluchátka se může nastavit hlasitost ve třech stupních. U starších typů bankomatů ČS jsou k příkazům využita též funkční tlačítka, umístěná po čtyřech vpravo a vlevo vedle obrazovky. Bankomaty ČS s dotykovou obrazovkou (poznáme je podle absence těch tlačítek) a všechny bankomaty ČSOB se ovládají pouze z numerické klávesnice a funkčními tlačítky vedle ní.

V každém kroku se ozve zvuková nápověda. Můžeme ovšem též stisknout STORNO pro ukončení seance a vrácení karty (STORNO je obvykle první funkční tlačítko nahoře, vedle numerické klávesnice). STORNO lze použít jen když bankomat očekává vstup, tedy ne po výběru transakce (po definitivním potvrzení zvolené částky).

Méně zkušeným doporučujeme pro první seznámení s bankomatem využít asistence důvěryhodné vidící osoby nebo služeb nejbližšího TyfloCentra či Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu o.p.s.. V Praze a Středočeském kraji se obracejte s tímto požadavkem na Tyflokabinet SONS, Krakovská 21, Praha 1.

Každý uživatel pracuje s bankomatem na vlastní nebezpečí! Riziko je významně omezeno tím, že bankomaty jsou obvykle umístěny pod přímou kontrolou bezpečnostní služby nebo pod kontrolou bezpečnostních kamer. V případě, že si k bankomatu sami netroufnete, můžete během provozní doby požádat o asistenci personál pobočky banky. Vlastní transakci pak provedete sami.

K dispozici máme tyto služby bankomatu:

– Výběr nastavené částky hotovosti.

– Výběr částky podle vlastní volby.

– Dobíjení kreditu předplacených služeb všech operátorů mobilních telefonů.

– Dotaz na zůstatek na Vašem účtu.

– Změna PIN – možno jen u bankomatu Vaší banky.

Emil Miklóš

Accessibility Toolbar