TESCO – kuchyňka a relaxace

TESCO POMÁHÁ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM

V posledních letech se zákazníci obchodního řetězce Tesco mohou účastnit velmi zajímavého projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme „, jehož hlavním záměrem je finanční pomoc neziskovým organizacím v ČR. Hlasování probíhá tak, že při placení nákupu u pokladny obdrží zákazník žeton, který následně může vhodit do speciálního hlasovacího zařízení u vstupu do prodejny. Neziskové organizace, které se do projektu Tesca přihlásí, předkládají výběrové komisi záměry, jak případnou finanční výhru využijí.

V roce 2019 se všechna naše střediska projektu zúčastnila a také se úspěšně probojovala až do finálové trojice.

Chebské středisko v jarní výzvě uspělo s projektem „NEVIDOMÍ V KUCHYNI“, jehož cílem bylo dovybavit cvičnou kuchyni pomůckami usnadňující sebeobsluhu zrakově postižených při vaření a pečení. Středisko skončilo díky hlasování zákazníků na druhém místě a získalo finanční částku 16000Kč, za kterou nakoupilo kuchyňské pomůcky a spotřebiče. V letním kole uspělo s projektem „NAJDĚTE K NÁM CESTU“, díky kterému zajistíme našim klientům bezpečnější cestu do našeho střediska a to zakoupením a instalací zvukového majáčku.

Ostrovské středisko uspělo v jarní výzvě projektem „ZRAK – moje temnota, RELAXACE – světlo života“ a získalo také 16000Kč, kdy nakoupilo pomůcky pro multismyslovou relaxační místnost a zapojují tak zrakově postižené klienty do relaxačních aktivit, které jim pomáhají udržet zbývající smysly (sluch-hmat-čich).

Karlovarské středisko se do grantového programu přihlásilo s projektem

KUCHYŇKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ“. Záměrem bylo pořídit do cvičné kuchyně indukční vařič a další kuchyňské potřeby. Grantová komise projekt střediska vybrala mezi tři nejúspěšnější a tím postoupil do hlasování veřejnosti, která ho posunula na třetí místo a finanční výhru 10000Kč. Za tyto finanční prostředky jsme dovybavili cvičnou kuchyň o kuchyňské pomůcky a spotřebiče usnadňující práci zrakově postižených při vaření či pečení.

Sokolovské středisko získala šek ve výši 10000Kč také na dovybavení cvičné kuchyňky pro klienty se zrakovým postižením. Za získané finančních prostředky zakoupili kuchyňské pomůcky, spotřebiče a kompenzační pomůcky usnadňující klientům práci v kuchyni při přípravě pokrmů a zvýší tak jejich sebeobsluhu a soběstačnost v rámci pravidelných klubů vaření na středisku.

Accessibility Toolbar