Středisko Karlovy Vary

Aktuální program střediska najdete zde

Registrované sociální služby jsou financované z prostředků statutárního města Karlovy Vary

Kontakty:

Pracoviště Hestie:

Tel.: 353 226 511

Email: kancelar.tyflocentrum@seznam.cz

Pracoviště Mozartova + masáže

Tel.: 353 236 065

Pracoviště TyfloCentra Karlovy Vary o. p. s., Stará Kysibelská 602/45

Ve středisku jsou poskytovány sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace a průvodcovské a předčitatelské služby.

Pondělí – čtvrtek 8:00 – 17:00

Pátek                     8:00 – 12:00

Pracoviště Mozartova 444/6

Ve středisku jsou poskytovány sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace a průvodcovské a předčitatelské služby.

Úterý – čtvrtek  8:00 – 17:00

POPIS TRASY NA STŘEDISKO KARLOVY VARY

K bezprostřední blízkosti PENZIONU HESTIA přijede autobusem Dopravního podniku Karlovy Vary, linka číslo 6, zastávka Východní. Po výstupu z autobusu se otočíte o 90 stupňů doprava, po cca čtrnácti krocích zjistíte holí obrubník a kovové zábradlí. V tento okamžik se otočíte o 90 stupňů doprava a slepeckou holí, případně nášlapem si najdete signální pás, který Vám pomůže s určením přímého směru k přechodu ulice Stará Kysibelská. Po cca dvanácti krocích pře ulici si zjistíte holí, nebo nášlapem signální pás na druhé straně, poté pokračujete sedm kroků v přímém směru, otočíte se o 90 stupňů doleva a pokračujete v přímém směru držíce se obrubníku po pravé straně. Po levé straně míjíte zídku a nástupní stanici MHD Východní, pokračujete, po pravé straně míjíte sloup veřejného osvětlení, poté se cesta mírně točí doprava. V okamžiku kdy zjistíme po prvé straně vzrostlý strom, tak se chodník točí o 90 stupňů doprava, stále sledujete obrubník po pravé ruce, až do situace kdy se začne obrubník točit doprava, v tento okamžik jej opustíte a pokračujete sedm kroků v přímém směru až k dalšímu obrubníku, zde se dáte doleva a sledujete obrubník po pravé ruce až ke vchodu do budovy. Pozor na jeden vysoký schod nahoru před vstupem. Budova je opatřena majáčkem VPN 01, pokud vlastníte vysílačku VPN, tak můžete aktivovat před budovou.   

POPIS  STŘEDISKA KARLOVY VARY

Středisko TyfloCentra se nachází v budově PENZIONU HESTIA, Stará Kysibelská 602/45, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, 1. patro.

Vstupte do tohoto objektu po jednom vysokém schodu nahoru, jste před vstupními dveřmi, které otevíráte k sobě. Za těmito dveřmi se nachází po levé straně recepce. Od recepce 45 stupňů doleva se dostanete na schodiště (výtahem tato budova nedisponuje), které se točí doprava, čekají Vás dvě série po osmi schodech, přičemž po pravé ruce máte k dispozici vysoké kovové zábradlí. Na konci druhé série schodů uděláte čtyři kroky a po levé ruce budete mít plastové vstupní dveře do prostor střediska v Karlových Varech.  Po vstupu plastovými dveřmi točíte o 90 stupňů doleva a po šesti krocích máte po pravé ruce dveře na toaletu, před sebou budete mít počítačovou učebnu.  Po vstupu plastovými dveřmi, které jsou opatřeny dveřním zavíračem, pokračujte v přímém směru sedm kroků, nyní máte po pravé ruce vstupní dveře do společenské místnosti se cvičnou kuchyňkou, v průběhu poskytování služby jsou tyto dveře otevřeny.

POPIS STŘEDISKA MOZARTOVA KARLOVY VARY

Středisko Mozartova 444/6, Drahovice se nachází v budově bývalých jeslí, prostory TyfloCentra  jsou bezbariérové. Ke vchodu do budovy přijdete po mírné plošince pokryté kobercem s drážkami. Po pravé ruce se nachází dva zvonky (kolíbka), první patří TyfloCentru, druhý Tyfloservisu, který se nachází také v těchto prostorách. Po vstupu do budovy se vydáte 45 stupňů doprava, po třech krocích holí nebo rukou vyhledáte dveře do čekárny. Nyní pokračujete v přímém směru šest kroků, procházíte otevřenými dveřmi a dáte se 90 stupňů doprava, po pěti krocích v přímém směru jste před hlavních vchodem do prostor TyfloCentra, rovně se nachází masérský salón, vlevo kancelář.

POPIS TRASY NA STŘEDISKO MOZARTOVA KARLOVY VARY

Ke středisku Mozartova přijedete autobusem Dopravního podniku Karlovy Vary, linka číslo 15 a 3, zastávka Národní.  Po výstupu z autobusu se otočíte o 90 stupňů doleva, po cca dvaceti metrech, kdy se držíte po pravé straně kamenné zídky zjistíte holí nebo nášlapem signální pás, otočíte se o 90 stupňů doleva a pomocí tohoto pásu se dostanete na kraj přechodu pro chodce. Se zvýšenou opatrností přejdete frekventovanou komunikaci. Po přechodu se otočíte o 90 stupňů doleva a pokračujete v přímém směru po pravé straně minete proluku k panelovému domu, pokračujete v přímém směru, po pravé ruce máte křoví, následuje další proluka k panelovému domu, držíte se po pravé straně obrubníku a minete další proluku, tentokrát se schodištěm dolů. Dále pokračujete držíc se levého obrubníku z mírného kopečka, minete levou proluku k mateřské školce, kde pokračujete v přímém směru dalších cca 50 metrů, zde s koncem obrubníku točíte doleva o 90 stupňů a pokračujete v rovném směru do kopečka cca 30 metrů. Držíte se při levé straně, kde holí najdete zeď budovy, při níž se držíte cca 6 metrů. Po této vzdálenosti najdete po levé straně 1 metr dlouhý kobercový bezbariérový nájezd do budovy.   Nacházíte se před vstupními dveřmi do budovy.

1 Comments

  1. Pingback: SOKOLOV – Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s.

Comments are closed.

Accessibility Toolbar