Program Cheb listopad 2019

Listopad 2019

P R O G R A M

CHEB

4.11. pondělí 13:00-16:00 / středisko TC Cheb/

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Informační servis o pomůckách a příspěvcích v oblasti sociální péče. Naši pracovníci Vám individuálně poradí, jak pracovat s jednotlivými pomůckami.

6.11. středa / středisko TC Cheb/

Středisko TC Cheb z provozních důvodů uzavřeno!

7.11. čtvrtek 13:00-17:00 hodin / středisko TC Cheb/

NEVIDOMÍ VČERA A DNES

Ke dni nevidomých jsme si pro Vás připravili zajímavosti ze života nevidomých včera a dnes.

8.11. pátek od 16:00hodin / Městská knihovna Ostrov/

HAPTIKOU K POZNÁNÍ- VERNISÁŽ

Zavítejte na vernisáž prodejní výstavy ,,Tvoříme jinými smysly“ ,která se uskuteční v Oranžerii Městské knihovny v Ostrově. Protagonisté výstavy jsou František Kus a Nikol Bukóciová. Jedná se o výstavu výrobků, které vytvořili naši klienti všech středisek TyfloCentra.

11.11. pondělí 13:00-16:00 / středisko TC Cheb/

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poradenské odpoledne věnované individuální problematice v oblasti sociální péče,dávek a příspěvků, tak i získání kompenzačních pomůcek usnadňujících Váš život. Zároveň Vám poradíme, jak pracovat s jednotlivými pomůckami.

14.11. čtvrtek 8:00-17:00 /Karlovy Vary /

ČESKÝ ROZHLAS KARLOVY VARY

Pojeďte s námi na velmi zajímavou exkurzi do studia Českého rozhlasu v Karlových Varech. Odjezd vlaku z Chebu v 8:25.

Přihlásit se minimálně 2 dny předem !!

14.11. čtvrtek od 18:15 / Městská knihovna Cheb /

MATKA KURÁŽ A VLASTA CHRAMOSTOVÁ

Přijďte se podívat na přednášku Aleny Svatošové a Mgr. Miloslava Klímy.

Veřejná akce- nepořádá TC

18.11. pondělí / středisko TC Cheb/

Středisko TC Cheb z provozních důvodů uzavřeno!

19. 11. úterý 11:30 -14:30 hodin / Františkovy Lázně/

AQUAFORUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Navštivte s námi svět vody a relaxace, které nabízí možnost příjemného osvěžení, uvolnění a odpočinku.

Přihlásit se minimálně 2 dny předem !!

21. 11. čtvrtek / CZP Cheb/

ZÁJEZD WEIDEN

Centrum zdravotně postižených v K. Varech nabízí již tradiční zájezd do bazénu ve Weidenu spojený s možností předvánočních nákupů jak ve Waldsassenu, tak i ve Weidenu. Přihlášky přijímá chebské středisko CZP, které najdete v levé části vstupní haly chebského Tesca.

Veřejná akce- nepořádá TC

21. 11. čtvrtek 13:00 -17:00 hodin / středisko TC Cheb/

ČTENÍ DO UCHA

Pracovnice knihovny nám předčítají z knih, které mohou být inspirací pro jejich zapůjčení ve zvukovém oddělení Městské knihovny v Chebu.

25.11. pondělí od 14:00 / středisko TC Karlovy Vary /

ASISTENČNÍ SLUŽBA O2

Při této prezentaci se dozvíte, jaké specifické služby poskytuje operátor O2

nevidomým a nedoslýchavým uživatelům.

26.11. úterý od 18:15 / Městská knihovna Cheb/

SUEZSKÝ PRŮPLAV

PhDr. Jakub Formánek si pro Vás tentokrát připravil přednášku na téma místo spojování a rozdělování.

Veřejná akce- nepořádá TC

28.11. čtvrtek 13:00-17:00/ středisko TC Cheb /

OCHRANA A BEZPEČNOST ZP

Ochrana a bezpečnost zrakově postižených – městská policie Cheb.

Na naše středisko zavítá pracovnice městské policie v Chebu, která si pro nás připravila další ze série přednášek na téma ochrany a bezpečí handicapovaných osob.

Důležité upozornění pro uživatele bílých holí

Kolem úhrad bílých holí z veřejného zdravotního pojištění probíhala mnohá jednání, jež vyústila v kompromis. Řešení lze stručně shrnout tak, že pojišťovny budou hradit všechny typy bílých holí signalizačních a orientačních, u bílých holí opěrných došlo k navýšení úhrady, ale na některé typy holí v této kategorií si pojištěnci budou muset částku v řádu stokorun doplatit. Dohodnutý kompromis se však musí stát součástí zákona. Jeho návrh v současnosti prochází meziresortním připomínkovým řízením, po vypořádání připomínek návrh musí schválit vláda a poslat jej do Poslanecké sněmovny, která jej po schválení odešle do Senátu, a tak dále. Zkrátka, Nenastanou-li v legislativním procesu neočekávané komplikace, počítá se s nabytím účinnosti této novely v polovině roku 2020, ne dříve. Co to v praxi znamená? Od 1. prosince tohoto roku začnou platit pravidla, podle kterých bude úhrada pojišťoven u bílých holí v nižších částkách, než za kolik budou hole prodávány. Proto doporučuji všem, kdo vědí, že jejich hůl dosluhuje, aby s pořízením nové hole neváhali; od 1. prosince do doby, než nabude účinnosti kýžená novela, by si museli připlatit.

POZOR!!

Skupinové aktivity mohou být z provozních důvodů přesunuty na jiný termín, proto je nezbytné se na aktivitu přihlásit minimálně 2 dny předem na telefonním čísle 790 249 069, středisko Cheb .

Na Vaši účast se těší

pracovníci TyfloCentra

Accessibility Toolbar