Program Cheb září 2019

Září 2019

P R O G R A M

CHEB

2.9. pondělí 13:00-16:00 / středisko TC Cheb/

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poradenské odpoledne věnované individuální problematice v oblasti sociální péče,dávek a příspěvků, tak i získání kompenzačních pomůcek usnadňujících Váš život. Zároveň Vám poradíme, jak pracovat s jednotlivými pomůckami.

4.9. středa / středisko TC Cheb/

Středisko TC Cheb z provozních důvodů uzavřeno!

5.9. čtvrtek 13:00-17:00/ středisko TC Cheb /

OCHRANA A BEZPEČNOST ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

Ochrana a bezpečnost zrakově postižených – městská policie Cheb. Na naše středisko zavítá pracovnice městské policie v Chebu, která si pro nás připravila další ze série přednášek na téma ochrany a bezpečí handicapovaných osob.

9.9. pondělí 13:00-16:00 / středisko TC Cheb/

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Přijďte se k nám poradit, jak lze získat jednotlivé příspěvky v oblasti sociální péče, jak požádat o příspěvek na pořízení zvláštní kompenzační pomůcky, poradíme Vám, jakou pomůcku můžete využívat pro Váš volný čas, při práci v domácnosti i v zaměstnání.

10. 9. Úterý 11:30 -14:30 hodin / Františkovy Lázně/

AQUAFORUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Navštivte s námi svět vody a relaxace, které nabízí možnost příjemného osvěžení, uvolnění a odpočinku.

Přihlásit se minimálně 2 dny předem !!

12. 9. čtvrtek 13:00 -17:00 hodin / středisko TC Cheb/

ČTENÍ DO UCHA

Pracovnice knihovny nám předčítají z knih, které mohou být inspirací pro jejich zapůjčení ve zvukovém oddělení Městské knihovny v Chebu.

16.9. pondělí 13:00-16:00 / středisko TC Cheb /

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Informační servis o pomůckách a příspěvcích v oblasti sociální péče. Naši pracovníci Vám individuálně poradí, jak pracovat s jednotlivými pomůckami.

19.9. čtvrtek 13:00 17:00 hodin / středisko TC Cheb/

PC KLUB A SIMULOVANÁ STŘELBA

Při PC klubu můžete s naším lektorem konzultovat Vaše problémy při práci na počítači, PC klub napomáhá i k rozšíření nových dovedností při používání této náročné kompenzační pomůcky. V druhé části tohoto odpoledne si můžete vyzkoušet svou střeleckou mušku.

20.9. pátek 14:00 17:00 hodin / Františkovy Lázně/

SOUZNĚNÍ

Festival zdravotně postižených hudebníků na kolonádě ve Františkových Lázní.

Veřejná akce- nepořádá TC

21.9. sobota 10:00-17:00 hodin / středisko TC Cheb/

TYFLOMAT-MATURITA ZE SLEPOTY

Zveme Vás na čtvrtý ročník této akce, kde si vyzkoušíte Vaše praktické dovednosti v POSP (prostorová orientace a samostatný pohyb) a sebeobsluze. V rámci akce Vás čekají i vědomostní testy ze zdravovědy a občanské nauky.

23.9. pondělí 13:00 – 16:00 hodin / středisko TC Cheb/

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Udělejte si volný čas a společně s námi nahlédněte do uceleného seznamu kompenzačních pomůcek, které nabízí naše speciální prodejny v Praze a Olomouci. Některé pomůcky z jejich sortimentu si můžete prohlédnout i vyzkoušet přímo na našem středisku.

26.9. čtvrtek 11:00 -17:00 hodin / Karlovy Vary /

ZÁCHRANÁŘI SENIORŮM

 Krajský úřad ve spolupráci s organizací Svět záchranářů v Karlových Varech pořádají pro seniory tříhodinový zážitkový kurz,kde získáte užitečné dovednosti první pomoci, poradit si při požáru, nenechat si ubližovat od lidí, pohybovat se bezpečně v dopravě. Odjezd autobusem z Chebu a zpět bude zajištěn. Čas a místo zájemcům upřesníme.

Přihlásit se minimálně 5 dní předem !!

30.9. pondělí 13:00 -16:00 hodin /středisko TC Cheb /

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poradenské odpoledne věnované individuální problematice v oblasti sociální péče, dávek a příspěvků, tak i získání kompenzačních pomůcek, usnadňující Váš život. Zároveň Vám poradíme, jak pracovat s jednotlivými pomůckami.

30.9. pondělí od 18:15 hodin /Městská knihovna Cheb /

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI KARLOVARSKÉHO KRAJE V RAF

Zajímavá přednáška o válečných letcích RAF, kterou si pro nás připravil PhDr. Daniel Švec.

Veřejná akce- nepořádá TCPOZOR!!!

Skupinové aktivity mohou být z provozních důvodů přesunuty na jiný termín, proto je nezbytné se na aktivitu přihlásit minimálně 2 dny předem na telefonním čísle790 249 069, středisko Cheb.

Na Vaši

účast se těší pracovníci TyfloCentra

Accessibility Toolbar