Masáže od 4. 5. 2021

Masážní salón U Pavla zahajuje od 4.5.2021 masérské služby dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví za podmínek:
KLIENT MÁ U SEBE POTVRZENÍ O PROVEDENÉM ATG/PCR TESTU, OČKOVÁNÍ ČI PRODĚLÁNÍ NEMOCI COVID-19 
POKUD NEMÁ KLIENT ŽÁDNÉ POTVRZENÍ PROVEDE SI PŘED VSTUPEM DO MASÉRNY ATG SAMOTEST
KLIENT PŘI VSTUPU DO MASÉRNY VYPÍŠE ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví:

S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/13 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb tak, že:

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,

b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,

c) se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,

d) zákazník při vstupu do provozovny:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

v) provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu 8

iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,

e) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

 
 
 

1 Comments

  1. Pingback: Masážní salon u Pavla – Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s.

Comments are closed.

Accessibility Toolbar