Tyflocentrum KV a COVID-19

Bližší informace o poskytování služeb v době šíření COVID-19
 

Vzhledem k tomu, že ochrana zdraví klientů a pracovníků je pro nás prvořadá, žádáme Vás o pečlivé dodržování níže uvedených pravidel:

 

 1. Nepodceňujte prosím situaci – buďte ohleduplní k ostatním a při jakémkoli náznaku či riziku, že jste se nemocní, nenavštěvujte naše střediska a  plánované aktivity 
 2. Při příchodu do středisek je Vám k dispozici dezinfekce, popř. jednorázové roušky.
 3. V uzavřených místnostech, prosím, používejte roušku.
 4. Snažte se prosím též dodržovat rozestupy a zbytečně se neshlukujte.
 5. Pravidelně si myjte ruce, používejte desinfekci, která je Vám k dispozici na každé aktivitě
 6. Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa rukávem.
 7. Zvažte prosím, pečlivě, své zapojení do aktivit s přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu, zda nepatříte do rizikové skupiny.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
  • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  • b) při protinádorové léčbě
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). Farmakologicky léčený diabetes mellitus. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří klient, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby klienti znali tyto rizikové faktory, a rozhodli o své účasti na společných aktivitách na základě pečlivého zvážení svého zdravotního stavu.

 

viz. doporučený postup poskytování služeb č.11/2020

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_11_obnoveni_poskytovani_soc_sluzeb_od_25_05_2020.pdf/

Accessibility Toolbar